راهنمای تصدیق (لایک وقلب )

  1. Homepage
  2. راهنمای تصدیق (لایک وقلب )
 Like
لایک و یا لایک کردن در واژه به معنای مورد تایید است که هر بازدید کننده ای بدون عضویت میتواند حقوقدان مورد نظر خود را لایک کند 
به واقع لایک بازخورد فکر مخاطب در ارتباط با تخصص  و یا صفحه مربوطه یا شخص به جهت شغل وتخصص وی  می باشد.

 

قلب که امکان ویژه ای برای بازخورد نظر کاربر می‌باشد که تنها با فشار دادن دکمه  قلب در نمایه هر حقوقدان  از سوی حقوقدان عضو شده امکان ‍پذیر بوده  و حقوقدان میتواند  با مراجعه به پروفایل خود اشخاص مورد تایید خود را مشاهده یا حذف کند .

 

 
،
translate:

دایرکتوری حقوقدانان استشار رد کردن