رضا رضایی

  • 99 بازدید

مشخصات و نحوه ارتباط با حقوقدان با ارائه خلاصه ای از عملکردو تجارب ودلایل  اعتبار و توانایی های منحصر به فرد در شغل مربوطه و…

درباره رضا رضایی

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

مبالغ خدمات حقوقی :

BIPOLAR DISORDERS$225

Medical/Surgical Unit$1500

Inpatient Rehabilitation$1091.44

Cesarean Section Delivery$13182.79

Pediatric Evaluation – Level 1$387.91

تیم ما

0  نظر

translate:

دایرکتوری حقوقدانان استشار رد کردن